ERS - båter under 15m står for tur......
iFisk nettbrett
DCA
Hybrid VMS for kyst og havgående fartøy
GSM & iRidium - Global dekning